Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมจากองค์กร > บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

โพสเมือ 2020-03-17 15:54:25 | หมวดหมู่ : กิจกรรมจากองค์กร

 

บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ จัดโครงการ ทอท. ลดพุง ลดโรค Season 6  เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด AOT ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

ทีมผู้ดำเนินโครงการ  นำทีมโดย คุณสุภางค์ มาลานิยม พยาบาลชำนาญการ 7 และทีมพยาบาลจากส่วนบริการทางการแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ AOT ร่วมกับทีมวิทยากร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกำหนดอาหารวิชาชีพ เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ

 

 

โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจจาก 24 หน่วยงานๆ ละ 5 คน รวม 120 คน  แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 2 ทีม แต่ละกลุ่มจะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ เป็นพี่เลี้ยงประจำทีม

 

 

การจัดนิทรรศการสร้างความน่าสนใจก่อนเริ่มโครงการ

 

 

กิจกรรมโครงการเริ่มจาก การทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเริ่มโครงการ และ Workshop ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และฝึกปฏิบัตออกกำลังกาย

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รัี้บการเชิญเข้าร่วม LINE GROUP ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม และพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากภารกิจก้าวเดินแล้ว ในแต่ละวันตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ และภารกิจให้ฝึกปฏิบัติทั้งด้านโภชนาการ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย โดยถ่ายภาพมาแชร์ใน LINE GROUP เพื่อสะสมคะแนนภารกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกกำลังกายบ่ายวันพุธ

 

 

 

 

โดยมีการมอบรางวัลแก่บุคคลต้นแบบที่มีผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นมากที่สุด และนำภาพ Before-After ของผู้เข้าร่วมโครงการ มาให้เพื่อนๆ ได้ติดสติกเกอร์ เพื่อมอบรางวัล Popular Vote 

 

 

เนื่องด้วยโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ทีมผู้ดำเนินโครงการจึงได้เสนอผู้บริหาร เพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีต่อไป