Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมส่วนกลาง > อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ

อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ

โพสเมือ 2023-12-09 20:57:56 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินชุดอาหารว่าง ของผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง เพื่อขอรับป้าย "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" โดยมีคำแนะนำ 6 ข้อ ประกอบด้วย

1. อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานร่วมไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี
2. เครื่องดื่มให้พลังงานไม่เกิน 100 กิโลแคลอรี
3. ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แปรรูป
5. เลือกใช้โปรตีนคุณภาพดี
6. มีผลไม้สดและ/หรือผักสดรวมอย่างน้อย 1 ส่วน


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในการพิจารณาเลือกกินอาหารว่าง ที่มีการปรับสูตรเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต/จัดชุดอาหารว่าง ปรับสูตรอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค


โดยชุดอาหารว่างที่ผ่านการตรวจประเมินตามคำแนะนำข้อ 1-3 จะได้รับการกำหนดเลขทะเบียน และได้รับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ"

 


โดยมี ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง ที่เข้าร่วมโครงการเป็นองค์กรนำร่อง "อาหารว่างตามคำแนะนำที่ดีต่อสุขภาพ" ประกอบด้วย Puff&Pie, Gateaux House, Delicake และ สวนดุสิต โดยมีการปรับสูตรการผลิตอาหารว่าง และส่งมารับการประเมินจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และได้รับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยจะมีการปรับปรุงสูตรเพิ่มเติม และเปิดจำหน่ายในช่วงตันปี 67 นี้


สำหรับผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง ที่สนใจส่งตัวอย่างชุดอาหารว่าง มาขอรับการประเมินจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อขอรับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ"

สามารถลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดติดต่อกลับได้ที่นี่
 

หมายเหตุ
1. ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง จัดชุดอาหารว่าง (จับคู่อาหารและเครื่องดื่ม) ส่งมาขอรับการตรวจประเมิน พร้อมสูตรการผลิต และตัวอย่างอาหารจริง 3 ชุด
2. สสส. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
3. ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งชุดอาหารว่างมาทำการตรวจประเมิน ตามสถานที่ ที่กำหนด ซึ่งจะมีการนัดชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผู้ประสานงาน
ธวัชชัย(เล็ก)     โทร 0819334005
เกวรีน(เกว)     โทร 0816986393
สริน(หมูแดง)     โทร 0951156566


ภาพกิจกรรมวันเปิดตัวโครงการ

ขอขอบคุณ Puff&Pie, Gateaux House, Delicake และ สวนดุสิต ที่ร่วมออกบูทในงาน และขอขอบคุณ งานโภชนาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดชุดอาหารว่างตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบตามป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดขยะให้กับโลก  และ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพสไตล์ไทย ที่มาพร้อมทั้งรสชาติ ความสวยงาม และคุณค่าทางโภชนาการ