Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมส่วนกลาง > Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม”

Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม”

โพสเมือ 2023-12-09 15:34:53 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก สสส. จัดกิจกรรม Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม” เมื่อวันที่ 6 ธค. 66 เปิดตัวแนวปฏิบัติ "การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ" ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ทั้งในด้าน การจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มกิจกรมทางกาย ผ่อนคลายจิตใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดเหล้า และบุหรี่ พร้อมเปิดตัวคู่มือส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ และสื่อ เครื่องมือ IT สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร และร่วมดำเนินโครงการเป็นองค์กรนำร่องการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ


วิดีโอบันทึกกิจกรรมเปิดตัว Healthy + Active Meeting


Download คู่มือส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ


Download สื่อสนับสนุนการดำเนินงานนอกจากนี้ ยังขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ได้แก่

ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง สามารถส่งชุดอาหารว่างมารับการประเมินจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับป้ายกำกับ "อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ" เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

 

 

โรงแรม/ศูนย์ประชุม/ผู้ให้บริการจัดประชุม สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในการจัดแพกเกจการจัดประชุมที่ดต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการ

 

สำหรับ องค์กร ผู้ผลิต/ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง ผู้ให้บริการจัดประชุม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ทาง  email : raipoong@gmail.com

แล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน


ภาพกิจกรรมวันงาน