Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมส่วนกลาง > เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพรุ่นที่สี่

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพรุ่นที่สี่

โพสเมือ 2023-01-24 13:47:11 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

 

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน


ดำเนินการโดย

 

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ดังต่อไปนี้
·    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
·    เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
·    นักสร้างสุของค์กร 
·    พยาบาลวิชาชีพ
·    นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
·    นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
·    ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน

 

ระยะเวลาอบรม

 

อบรม 8 วัน เรียน Onsite 4 วัน (ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.) และ Online 4 วัน (Zoom meeting) และนัดนำเสนอร่างโครงการเพื่อขอคำแนะนำจากวิทยากร ก่อนนำไปปฏิบัติจริงในองค์กร


เรียนรู้ภาคทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ ในชุดวิชา

 • รู้จัก NCDs การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน
 • การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค
 • การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย
 • การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
 • การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization
 • Project Assignment ออกแบบโครงการเพื่อนำไปใช้จริงในองค์กร

 

 

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 

รับสมัครในนามองค์กร ๆ ละ 3 คน รับจำนวนจำกัด 10 องค์กร
 

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อองค์กร เรียนได้สูงสุดองค์กรละ 3 คน โดยจะได้รับ

 • ชุดความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี 1 ชุด
 • เสื้อโปโลผู้นำสุขภาพคนละ 1 ตัว
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันที่จัดอบรมแบบ Onsite
 • การให้คำปรึกษาผ่านทางกลุ่มไลน์ และ แนะนำเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินโครงการจริงในองค์กร เช่น ระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพ (Health Coin)
 • การให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อส่งโครงการเข้าร่วมประกวด Healthy Organization Award

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 ก.พ. 66

 


วิธีการลงทะเบียน
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม


การชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 041-0-18251-6
 • ส่งไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงินมาทาง email raipoong@gmail.com 
  พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรขององค์กร เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน
 • ทางหลักสูตรจะตรวจสอบการชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมจดหมายยืนยันการเข้ารับการอบรมส่งให้กับองค์กร


เริ่มอบรม วันที่ 16 ก.พ. 66


ตารางเรียน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
ธวัชชัย(เล็ก) โทร 0819334005
เกวรีน(เกว) โทร 0816986393
สริน(หมูแดง) โทร 0951156566