Healthy Organization

Healthy Organization Workshop

โพสเมือ 2021-11-16 10:30:13 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

 

 

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมการอบรม

1    การไฟฟ้านครหลวง
2    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3    ธนาคารแห่งประเทศไทย
4    กรมแพทย์ทหารอากาศ
5    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
6    กรมธนารักษ์
7    โรงพยาบาลบางไทร
8    โรงพยาบาลชลบุรี
9    บริษัท เอไอเอ จำกัด
10    บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
11    บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
12    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (กลต)
13    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14    โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
15    โรงพยาบาลนายายอาม
16    บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)
17    บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
18    บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
19    ธนาคารมิซูโฮ
20    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
21    บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
22    บริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)
23    บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
24    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
25    บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
26    บริษัท มินิกริป (ประเทศไทย) จำกัด
27    บริษัท ออล เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
28    ธนาคารออมสิน
29    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
30    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
31    กรมสรรพากร
32    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33    บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
34    บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด
35    บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด
36    สมาคมสโมสรนักลงทุน
37    บริษัท ไทยโคะอิโท จำกัด
38    สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
39    สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
41    โรงพยาบาลเทพธารินทร์
42    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43    โรงพยาบาลบางพลี
44    บริษัท ไข่สุข จำกัด
45    บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง 
46    บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
47    บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
48    บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
49    บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
50    บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประไทศไทย) จำกัด
51    บริษัท ฟูลเกิ้ล จำกัด
52    บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992  จำกัด
53    บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
54    บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)
55    โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
56    หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
57    บริษัท แอนิมอล เฮลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
58    บริษัท นทลิน จำกัด
59    บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
60    บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
61    สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
62    บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
63    บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
64    บริษัท เบโค ไทย จำกัด
65    โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์
66    โรงพยาบาลบางจาก 
67    โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ
68    บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
69    บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด
70    บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว  อีเวนต์  จำกัด
71    บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
72    บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
73    บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
74    บริษัท เมษา ดีไซน์ จำกัด
75    บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จำกัด
76    บริษัท ทีไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
77    บริษัท สายไฟฟ้ามหานคร จำกัด
78    บริษัท ทินกร เคมิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
79    บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
80    บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
81    บริษัท เรืองนิจ จำกัด
82    บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
83    บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
84    บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด
85    บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
86    บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด
87    บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
88    บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จำกัด
89    บริษัท วงสปริง จำกัด
90    บริษัท ฟูซัน อินดัสเตรียล จำกัด
91    บริษัท สวอน โลจิสติกส์ จำกัด
92    บริษัท สยามเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด
93    บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
94    บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
95    บริษัท เคไอเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
96    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97    โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
98    โรงพยาบาลสุโขทัย
99    บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
100    ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
101    บริษัท นูบูน จำกัด
102    บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
103    บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
104    บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์แอนด์ แลบอราทอรี จำกัด
105    บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
106    บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด โรงงานปราจีนบุรี
107    มูลนิธิคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
108    โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
109    โรงพยาบาลพระพุทธบาท
110    โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
111    โรงพยาบาลสีคิ้ว
112    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
113    โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ
114    บริษัท โกลบอล เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
115    บริษัท ไทย.โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
116    บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
117    บริษัท หลานสิน จำกัด
118    บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
119    กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
120    โครงการ Greenery
121    บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด
122    บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
123    บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
124    บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด 
125    บริษัท ยูนีซัน จำกัด
126    บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
127    ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
128    โรงพยาบาลนครปฐม
129    บริษัท ฟอร์เอเวอร์ อินสปาย จำกัด
130    บริษัท โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
131    บริษัท นีโอ ยูนิตี้ มอเตอร์ จำกัด
132    บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด
133    บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด
134    บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
135    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
136    องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
137    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
138    บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
139    บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
140    กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง
141    บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิลเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
142    บริษัท รีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
143    บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
144    บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
145    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
146    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
147    โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
148    บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
149    บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
150    โรงพยาบาลนนทเวช
151    โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 
152    โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
153    โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
154    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
155    บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด
156    บริษัท เอ็มพี มิลเลียนแนร์ จำกัด
157    บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
158    HiBClub (Health&Beauty Design)
159    บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
160    สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
161    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
162    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
163    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
164    ศูนย์วิจัยการผสมเทียม จ.อุบลราชธานี
165    เทศบาลนครอุบลราชธานี
166    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี
167    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7
168    ศูนย์อนามัยที่ 10
169    สำนักงานประกันสังคม จ.อุบลราชธานี
170    มหาวิทยาลัยบูรพา(คณะวิทยาศาสตร์)
171    มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น
172    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
173    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
174    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
175    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
176    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
177    โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
178    ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
179    โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
180    วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
181    โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
182    โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
183    โรงพยาบาลเขมราฐ
184    โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
185    โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
186    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
187    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
188    โรงพยาบาลวารินชำราบ
189    โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
190    โรงพยาบาลนครินทร์
191    โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
192    โรงเรียนพระราม 9 กาญจนภิเษก   กรุงเทพมหานคร
193    โรงเรียนประถมนนทรี กรุงเทพมหานคร
194    โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 
195    โรงเรียนบ้านหินซ้อน  จังหวัดสระบุรี
196    โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
197    โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
198    บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
199    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
200    บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
201    บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด
202    บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
203    บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
204    บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
205    บริษัท ลีด บิซิเนส จำกัด
206    สมาคมประกันวินาศภัยไทย
207    บริษัท แสงโสม จำกัด
208    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
209    บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
210    บริษัท นอร์ธปาร์คกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
211    บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
212    บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
213    บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
214    บริษัท เอ็ม อี เมดิเทค จำกัด
215    บริษัท ไทยเมกิ จำกัด
216    บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
217    บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
218    บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
219    บริษัท กรีนสปอต จำกัด
220    โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ
221    บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
222    บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
223    บริษัท ยู. อาร์. เคมีคอล จำกัด
224    บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
225    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เค.บิวเดอร์
226    บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
227    บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
228    บริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
229    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
230    บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
231    บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
232    บริษัท กิจมงคลคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด
233    บริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด จำกัด
234    บริษัท ก้าวหน้า โลจิสติกส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
235    บริษัท โอเมกา 3.6.9  แอนด์ไลโคปีน จำกัด
236    บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
237    บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด
238    บริษัท แอดแคปซูล จำกัด
239    บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 
240    บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
241    บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
242    บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด
243    บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
244    บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
245    บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด
246    บริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด
247    บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด
248    บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
249    บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด
250    บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
251    บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
252    บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
253    บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด
254    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997
255    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อสุขภาพทุ่งสง
256    บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด
257    บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สงขลา) จำกัด
258    ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ
259    บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
260    บริษัท กรอสเวล จำกัด
261    บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด
262    บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด
263    บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด
264    บริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด
265    บริษัท คอนเทค กรุ๊ป จำกัด
266    บริษัท แคน- เอเซีย โปรดักซ์ จำกัด
267    บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
268    บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
269    บริษัท ซิโนไทย สตาร์ช จำกัด
270    บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
271    บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด
272    บริษัท ติงแฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด
273    บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
274    บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด
275    บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด
276    บริษัท เท็ท ดีไซน์ จำกัด
277    บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ)
278    บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
279    บริษัท ไทยยามากิ จำกัด
280    บริษัท ธานียามาสยาม จำกัด
281    บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด
282    บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
283    บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) น้ำมันตราองุ่น
284    บริษัท บางกอก พี วี ซี (1996) จำกัด
285    บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นครปฐม
286    บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
287    บริษัท พัชรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
288    บริษัท พาราไทร์ 1975 จำกัด
289    บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด
290    บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด
291    บริษัท โพลีวูด (ประเทศไทย) จำกัด
292    บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
293    บริษัท ยูไนเต็ดไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
294    บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
295    บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด
296    โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา
297    บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
298    บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์ พลาสติกไทย จำกัด
299    บริษัท วัสดุภัณฑ์ จำกัด
300    บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
301    บริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัด
302    บริษัท สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
303    บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
304    บริษัท สุนทรรุ่งโรจน์ยูนิตี้ จำกัด
305    บริษัท หลิ่งหนันสตีล จำกัด
306    บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
307    บริษัท เอส พี เพ็ทแพค จำกัด
308    บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
309    บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
310    บริษัท เอ็กซ์เซลแพคเกจจิ้ง จำกัด
311    บริษัท เอเซีย สเตนเลส สตีล จำกัด
312    บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด
313    โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 
314    โรงพยาบาลราชสาส์น
315    บริษัท เฮลตี้ แอนด์ ออแกไนซ์ จำกัด
316    โรงพยาบาลศรีสะเกษ
317    สำนักงานศาลยุติธรรม
318    โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
319    บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
320    บริษัท เมดิทอป จำกัด
321    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
322    บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
323    บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
324    บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
325    บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
326    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
327    โรงพยาบาลบางพลี
328    บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
329    บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด
330    บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จำกัด
331    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอริช
332    บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
333    บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
334    บริษัท กระทะทอง จำกัด
335    บริษัท เฮ้ลธ์ แอนด์ ฟิตเนส บาย อิ่มบุญ จำกัด
336    ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
337    โรงพยาบาลตากสิน
338    ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย
339    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว
340    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
341    บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
342    บริษัท ไทยเอเซียบิสกิท จำกัด
343    บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
344    บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด
345    บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
346    บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
347    บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
348    วิสาหกิจกลุ่มอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาไทย
349    วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์)
350    บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด
351    บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
352    บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด
353    บริษัท บีซี วิฟวิ่ง จำกัด
354    บริษัท พิราป สทาช จำกัด
355    บริษัท ไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
356    บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด
357    บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติสค์ โซลูชั่น จำกัด
358    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
359    บริษ้ท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด 
360    บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด

361    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล