Healthy Organization
หน้าหลัก > Healthy Tournament > รู้จัก Application SARAH และ Healthy Tournament เครือข่ายคนไทยไร้พุง

รู้จัก Application SARAH และ Healthy Tournament เครือข่ายคนไทยไร้พุง

โพสเมือ 2018-05-31 09:47:35 | หมวดหมู่ : Healthy Tournament

Application SARAHStay Active, Recreation and Health


 

 

 


โดย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Description
SARAH เป็น Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชิวิตอย่างกระฉับกระเฉง ในขณะเดียวกัน ก็สร้างสมดุลด้วยการพักผ่อน สันทนาการ เลือกทำสิ่งที่ชอบเป็นรางวัลชีวิต แต่อยู่บนพื้นฐานของการมีสุขภาพดี


คุณสมบัติของ Sarah

  • เป็น Application ที่สามารถวัดกิจกรรมทางกาย, ก้าวเดิน, ประมาณการเผาผลาญพลังงาน, ระยะทางการเดิน โดยสามารถกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ลดน้ำหนัก, ลด % ไขมัน, เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ฯลฯ) และบันทึกติดตามผลได้
  • มี Function ในการแบ่งทีมแข่งขัน ทั้งระดับบุคคล, หน่วยงาน หรือองค์กร
  • มี Function ในการแปลผลกิจกรรมทางกายรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิ่ง Jogging, การปั่นจักรยาน, ว่ายน้ำ เพื่อรวมเป็นประมาณการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันได้
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง จะได้รับความรู้และภารกิจจากโค้ชนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกำหนดอาหาร รวมถึงได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติ และตอบ Quiz ทบทวนความรู้ เพื่อสะสมคะแนน/เหรียญรางวัล ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมี Leader Board แสดงผล/อันดับในการแข่งขัน เพื่อท้าทายให้เกิดแรงฮึดสู้เพื่ออันดับที่ดีขึ้นในแต่ละสัปดาห์
  • สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเปิดดูความรู้ทั้งด้านการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการบริโภค ในรูปแบบที่น่าสนใจเช่น บทความสั้น, Infographic, video clip
  • มี Health Community หรือบอร์ดปรึกษาปัญหาด้านการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการบริโภค โดยมีวิทยากรเครือข่ายช่วยตอบปัญหา ให้ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพ
  • เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน จะมีระบบสะสมเหรียญจากการแข่งขัน และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การเข้าร่วม Workshop สร้างเสริมสุขภาพ, การกินอาหารเมนูสุขภาพ, การร่วมออกกำลังกายในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร