Healthy Organization
หน้าหลัก > Healthy Policy > แบบประเมินรูปแบบของ Healthy Organization ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

แบบประเมินรูปแบบของ Healthy Organization ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

โพสเมือ 2020-11-13 11:52:51 | หมวดหมู่ : Healthy Policy

แบบประเมินรูปแบบของ Healthy Organization ที่เหมาะสมกับองค์กร

เป็นเครื่องมือที่เครือข่ายคนไทยไร้พุงพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านได้ทราบถึงรูปแบบของ Healthy Organization ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน ด้วยวิธีง่ายๆ โดย เข้าที่นี่  เพื่อเข้าไปตอบคำถามในแบบประเมิน เมื่อทำเสร็จ ให้กรอก EMAIL ของท่าน และกดปุ่ม "ตกลง" ระบบจะทำการประมวลผลออกมาเป็นรายงาน (ส่งกลับไปให้ท่านทาง Email ที่ระบุ) เพื่อใช้เป็นร่างแนวทางประกอบการขออนุมัติดำเนินการได้เลย