Healthy Organization
หน้าหลัก > ติดต่อเรา > ติดต่อเครือข่าย

ติดต่อเครือข่าย

โพสเมือ 2017-10-07 16:42:56 | หมวดหมู่ : ติดต่อเรา


 

 

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-716-6744 ต่อ 25
โทรสาร 02-718-1652
e-mail : raipoong@gmail.com
facebook : เครือข่ายคนไทยไร้พุง